ANBI

Stichting Strijd Tegen Misbruik is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en opgericht in 2015. Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de stichting, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

ANBI Formulier

U kunt hier het ANBI standaardformulier bekijken, welke sinds 2021 verplicht is om op de website te hebben staan.

Standaardform Pubplicht Anbi Algemeen
PDF – 450,4 KB 318 downloads

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Strijd Tegen Misbruik
Statutaire zetel: Enschede
K.v.K. nummer: 63500957
RSIN: 855263155
Datum akte van oprichting: 11-06-2015
ANBI status: 11-06-2015
Bank: Rabobank – NL08 RABO 0304 6865 14 – t.n.v. Stichting Strijd Tegen Misbruik

Doelstellingen

  1. Het stimuleren, coördineren, verbinden, uitvoeren en doen uitvoeren van activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik.
  2. Het laten ontbinden/strafrechtelijk vervolgen van verenigingen/personen, welke zich bezighouden met het verheerlijken en of verspreiden van kinderporno.
  3. Het op verantwoorde wijze inschakelen van vrijwilligers. Het samenwerken met instellingen en organisaties met doelen verwant aan de doelstelling van de stichting. De instandhouding en beheer en eventueel oprichting van accommodaties, noodzakelijk voor het doel van de stichting.
  4. Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen bedrijven en personen, welke voor het doel van de stichting nodig of nuttig zijn. Het aanwenden van alle andere zinvolle en wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Beleidsplan

In Bedrijfsbeschrijving Stichting Strijd Tegen Misbruik (PDF) vind je een volledig beschrijving van de activiteiten, doelstellingen, aanpak en andere relevante informatie.

Stichting Strijd Tegen Misbruik Bedrijfsanalyse
PDF – 137,1 KB 489 downloads

Bestuurders

Marcel Jeninga – Oprichter / Voorzitter
Synthia Wolsink – Medevoorzitter / Secretaris

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Strijd Tegen Misbruik maken geen aanspraak op financiële beloningen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020
PDF – 1,2 MB 501 downloads
Jaarverslag 2021
PDF – 960,0 KB 487 downloads
Jaarverslag 2022
PDF – 816,2 KB 329 downloads
Jaarverslag 2023
PDF – 2,7 MB 16 downloads